logo

Nieuwsbericht

Vanaf 11 mei 2020 mogen de rijscholen hun activiteiten hervatten. Hier zijn wij erg blij mee!

Maar toch is het ook wel een beetje spannend, voor ons maar ongetwijfeld ook voor jullie.

Daarom is er ons veel aan gelegen om onze rijlessen zo veilig mogelijk te geven en de adviezen vanuit de overheid nauwgezet te volgen.

Hoe ziet dit in de praktijk uit?

1) Na iedere rijles wordt je thuisgebracht zonder dat de volgende kandidaat wordt opgehaald. De instructeur doet dit nadat hij jou na de les heeft afgezet.

2) Tussen de rijlessen wordt de auto minimaal 10 minuten gelucht.

3) Voor aanvang van iedere les wordt er een gezondheidscheck gedaan middels twee vragen. Bij positief beantwoorden van een van de vragen gaat de les niet door.

4) In het bijzijn van de kandidaat wordt de auto gedesinfecteerd.

5) Kandidaat tekent een checklist met bovengenoemde controlevragen voor aanvang van iedere les.

6) Het gebruik van mondkapje of handschoenen is geen advies, maar kan wel!

7) Tijdens de TTT en het praktijkexamen is het verplicht een mondkapje te dragen. Kandidaat krijgt dit van het CBR.

8) Heb je vragen t.a.v. je veiligheid of het opvolgen van adviezen; stel ze svp!

Mochten er aanpassingen vanuit de overheid komen op de huidige richtlijnen zullen wij deze toepassen en jouw informeren.

Met ingang van 6 oktober 2017 is het mogelijk om ook bij ons de rijopleiding te volgen in een automaat.

 

Veranderingen in praktijkexamen per 25 maart 2019

Het gebruik van navigatiesysteem wordt standaard in het praktijkexamen en krijgen bijzondere verrichtingen een update.

Bijzondere verrichtingen 

De stopopdracht zal verdwijnen en maakt plaats voor het in rechte lijn achteruit rijden. De bijzondere verrichtingen worden preciezer, dat wil zeggen dat de kandidaat een opdracht krijgt om te fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak. Verder zal de bocht achteruit, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef als bijzondere verrichting in het examen worden opgenomen. Twee van deze bijzondere verrichtingen zullen in het examen worden gevraagd waarbij de kandidaat zelf een plek/plaats kies waar hij de bijzondere verrichting zal uitvoeren.

Het recht achteruit rijden en de bocht achteruit zullen vanaf 1 juni onderdeel uitmaken van het praktijkexamen.

Situatiebevraging

Deze zal vanaf 25 maart niet meer in het praktijkexamen worden gevraagd, maar zal wel onderdeel zijn van de TussenTijdseToets.

Theorie-examen wijzigingen:

Per 1 november 2019:

- Gevaarsherkennings vragen aantal 25 minimaal 13 goed om te slagen (8 seconden bedenktijd)

- Kennis vragen aantal 12 minimaal 10 goed om te slagen (7 minuten antwoordtijd voor hele onderdeel)

- Inzicht vragen 28 minimaal 25 goed om te slagen ( 15 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel)

Privacyverklaring van Verkeersschool Johan Mulkens

Dit is de privacyverklaring van Verkeersschool Johan Mulkens en zijn onderliggende labels. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Verkeersschool Johan Mulkens voldoet aan bepalingen van de AVG (Algemene Vordering Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Verkeersschool Johan Mulkens verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Verkeersschool Johan Mulkens verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden;

- Het verlenen en factureren van onze diensten

- Afhandeling van diverse diensten en je informeren over het verloop daarvan

- Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Minderjarigen

Verkeersschool Johan Mulkens heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder wettelijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon neem dan contract met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze diensten en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor nadere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt ze veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegeven.

Beveiliging

Bij gegevensopdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem ( Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Bewaartermijn gegevens inzage

Zodra je je opleiding bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je je opleiding bij ons heb beëindigd of afgerond. Je kunt een verzoek tot inzage of verwijdering indienen via ons contactformulier. Je vind dit terug op onze website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw indentiteitsbewijs bij het verzoek mee testuren. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Verkeersschool Johan Mulkens zal zo snel mogelijk, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Verkeersschool Johan Mulkens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de opleiding van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze website johanmulkens.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te indentificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instelklingen van je browser.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de pagina.

Huishoudelijke mededelingen:

Bent u op het afgesproken tijdstip niet thuis/aanwezig of annuleert u afgesproken rijlessen binnen 24 uur vóór de aanvang van de éérstvolgende rijles, dan brengen wij u de volle lesprijs in rekening.